Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Vítejte v průzkumu spokojenosti.

Toto je průzkum zpětné vazby a spokojenosti s IT službami, které CESNET poskytuje výzkumným pracovníkům a vědecké komunitě v České republice.

Vyplnění formuláře Vám zabere přibližně 15 minut.

Každý účastník, který zadá své přihlašovací jméno do e-INFRA CZ (původně přihlašovací jméno do Metacentra) a formulář vyplní, získá bonus na fairshare v Metacentre ve výši 0,5 impaktované publikace.

V otázkách s volnou odpovědi používejte český nebo anglický jazyk.

Dokument se zásadami ochrany osobních údajů je k dispozici zde:

https://www.cesnet.cz/sdruzeni/dokumenty/oou/